Elin Hallgren

Foto: Tina Axelsson.

Var kommer du ifrån?
Född och uppvuxen i Norrköping. Utbildad på DOCH och Balettakademien i Stockholm.
Har arbetat med CPco sedan 2016 och spelat i föreställningarna And Then… Och sen, Marmelad, Gräs, Signal, Soon Swoon och Gul.

Vad finner du är utmärkande / roligt / utmanande med att spela i Claire Parsons Co:s produktioner?
För mig är Claires produktioner abstrakta och konkreta på samma gång, och ger stort utrymme för barn och ungas fantasi, vilket jag verkligen tycker om. Föreställningarna bygger på timing på ett sätt som utmanar både publiken och de som står på scenen. Vi interagerar mycket med publiken och behöver vara lyhörda för vilken stämning eller energi som finns i varje grupp för att spela föreställningen på bästa sätt. En barnpublik är sällan en artig publik vilket är både utmanande och uppfriskande.

Kompaniet har flera föreställningar på turné. Hur är det att skifta mellan de olika karaktärerna i varje föreställning?
De olika karaktärerna har på något sätt ett gemensamt grunduttryck. Claire pratar om att inte spela över en karaktär utan att snarare ta det från det fysiska uttrycket i kroppen och låta det synas i ansiktet och därigenom skapa karaktären. Så för mig handlar det om att skifta i det fysiska mer än att spela olika karaktärer och det är en utgångspunkt jag gillar. Det finns mycket att hitta i det arbetet.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!